1. rakip, rekabet eden (kimse).
  The rival company/store.
 2. eş, denk, aynı ayarda şey.
  Her beauty has no rival: Güzelliğinin eşi yoktur.
  a stadium without
  a rival: eşsiz /eşi bulunmaz bir stadyum.
 3. (veya Brit:
  -valled, -valling)
  (eski) rekabet etmek, rakip olmak/çıkmak, eş/denk olmak.
becerisini rakibininkiyle ölçmek Fiil
iki rakibi kapıştırmak Fiil
baş rakip
en yakın rakip
bir galibiyetten sonra (mağluba karşı) aşırı sevinç göstermek Fiil
parti rakibi
rakipsiz
bir ürünle rekabet etmek Fiil
rakip banka
rakip ptt
rakibin verdiği teklif
birbirleriyle rekabet eden markalar İsim
birbiriyle rekabet eden markalar İsim
rekabet
rakip aday
muhalefet adayı
karşı iddia
rakip iddia
rakip mallar İsim
rakip şirket
rakip firma
rakip imalatçı
rakip tesis
rakip ürünler
rakip ürün
rakip dükkân
rakip tedariki
politikada rakip gruplar arasında ihtilaf
şirketteki bir rakibin ayağını kaydırmak Fiil
bir rakibi mevkiinden kovmak Fiil
bir rakibi mevkinden kovmak Fiil