1. kabaca, terbiyesizce, edepsizce, ilkel/basit bir şekilde, kabasaba, bilgisizce, cahilâne.
edepsizleşmek Fiil
kabalaşmak Fiil
edepsizlik etmek Fiil
kabalık etmek Fiil
terbiyesizlik etmek Fiil