sermaye sağlayacağını taahhüt etmek

  1. Fiil to engage oneself to provide capital