1. İsim, Geometri küre
 2. küre, yuvar.
 3. top, küre şeklinde yuvarlak cisim.
 4. dünya, güneş, yıldız, gezegen vb. gök cismi.
 5. gök (küresi), sema.
 6. (eski astronomide) üzerinde gök cisimlerinin bulunduğu farzedilen eş merkezli, birbiri içinde dönen küre katmanları.
 7. alan, saha, çevre, muhit, bölge.
  sphere of influence: etki/nüfuz alanı/bölgesi, bir milletin öbürünü
  siyasî/ekonomik etki ve nüfuzu altında tuttuğu bölge.
  to extend one's sphere of activity: faaliyet sahasını genişletmek.
  in mental sphere: manevî/fikrî alanda.
faaliyet alanını genişletmek Fiil
kendi faaliyet alanı içinde kalmak Fiil
gökyuvarı: bütün evreni içine alan sonsuz yarıçaplı kuramsal küre.
gökküre İsim, Astronomi
Öklit toparı.
ekonomik alanda
parasal alanda
basık küre
kamusal alan İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
birini kendi alanı dışına çıkarmak Fiil
uyarı küresi İsim
faaliyet sahası İsim
faaliyet alanı İsim, İşletme
etki alanı İsim
etki alanı (ekonomik yönden az gelişmiş ya da askeri gücü zayıf bir bölgenin , büyük bir gücün yönetimi altında olması
yargı alanı
sorumluluk alanı
birinin faaliyeti dışında kalmak Fiil
benim faaliyet alanımda.
birinin faaliyet alanı dışında kalmak Fiil
sınırlı etkinlik alanı
yetki çerçevesi içinde