statement of retained earnings

  1. İsim dağıtılmamış karlar tablosu
  2. (US) konsolide kâr ve zarar hesabı