1. Denizcilik istralya
 2. durmak, kalmak.
  stay at home: evde kalmak.
  stay away: uzak durmak, uzak yerde kalmak, (eve)
  gelmemek.
  stay in: evde kalmak, sokağa çikmamak, izinsiz olmak.
  stay on: biraz daha kalmak.
  stay out: dışarıda kalmak, içeri girmemek.
  stay out all night: geceyi dışarıda geçirmek, bütün gece dışarıda kalmak.
  stay put
  k.d. kımıldamamak, olduğu yerde kalmak.
  stay to/for dinner: akşam yemeğine kalmak.
  Can't you stay a while: Biraz kalamaz mısınız?
  stay well: Hoşça kal, sağlıcakla kal.
  We stayed five days in Paris: Pariste beş gün kaldık.
 3. geçici olarak ikamet etmek.
  stay the night: gecelemek, yatmak, geceyi geçirmek, gece yatısına
  kalmak.
  stay up: yatmamak, uyanık kalmak.
  stay up late: geç vakte kadar yatmamak.
 4. beklemek.
 5. durdurmak.
  stay someone' s hand: birini durdurmak, birine engel olmak.
 6. alıkoymak, bırakmamak, salıvermemek.
  stay one's hand: kendini tutmak, harekete geçmemek.
 7. bastırmak, yatıştırmak, teskin etmek.
 8. önlemek, menetmek.
 9. ertelemek, tehir etmek.
  stay of proceedings: duruşmanın ertelenmesi.
 10. doyurmak, açlığını gidermek.
 11. stay with: dayanmak, (yarışta) direnmek, sebat etmek. This horse cannot stay two miles:
  Bu at iki mil dayanamaz. staying power: dayanma gücü.
 12. stay out: sonuna kadar durmak/kalmak/beklemek.
 13. dur(dur)ma, alıkoyma, alıkonulma, duruş, kalma.
 14. geçici ikamet, ziyaret, kalma.
  a week's stay in Miami.
 15. Hukuk (davayı) erteleme, durdurma, tehir.
 16. direnme, dayanma, sebat.
 17. engel, mania.
 18. destek, dayak, payanda, askı, tutucu şey.
 19. (korse/yaka için) balina.
 20. stay up: desteklemek, payanda ile tutturmak.
 21. maneviyatını kuvvetlendirmek, cesaret vermek.
 22. Denizcilik istralya.
 23. istralya ile takviye etmek.
 24. dönmek, tiramola etmek, alabanda edip dönmek.
ailesinin baş dayanağı
emrinde olmak Fiil
görevden istifa etmek Fiil
durdurmak Fiil
engellemek Fiil
birini engellemek Fiil
birinin birşey yapmasını engellemek Fiil
birini durdurmak Fiil
on beş günlük misafirlik
kabul görmek Fiil
kabul edilmek Fiil
kalıcı olmak Fiil
germe
yerleşmek.
kalış süresi İsim
gidilecek yerde en aşağı 14 gün kalmak şartıyla indirimli gezi fiyatı
sürekli kalıcı
gece yatısına misafiri olmak Fiil
tatil de kalınan yer
tatilde kalınan yer
hastanede yatma
kalma süresi
yürütmeyi durdurma talebi Hukuk
yürütmenin durdurulması talebi İsim, Hukuk
yürütmenin durdurulması istemi İsim, Hukuk
yürütmeyi durdurma istemi Hukuk
geceleme
kalınması düşünülen süre
geçici olarak kalma
kısa süre kalma
limana uğrayıp orada kalmak Fiil
geçici kalma
direkler arasına gerilmiş yatay tel veya halat. İsim
bir kararın yürütmesini durdurmak Fiil, Hukuk
kararın yürütmesini durdurmak Fiil, Hukuk
yürütmeyi durdurmak Fiil, Hukuk
yabancı ülkede kalma
yurtdışında kalmak Fiil
memleket dışında bir süre kalmak Fiil
su yüzünde durmak Fiil
dersler bittikten sonra okulda kalmak Fiil
cezaya kalmak Fiil
hayatta kalmak, sağ kalmak Fiil, Biyoloji
bir davayı ertelemek Fiil
yürütmeyi durdurmak Fiil, Hukuk
yürütmeyi durdurmak Fiil, Hukuk
kararın yürütmesini durdurmak Fiil, Hukuk
yanında kalmak Fiil
durmak Fiil
kalıcı olmak Fiil
ayrılmamak Fiil
gitmemek Fiil
kaplıca gibi sağlık merkezinde kalma
bir otelde kalmak Fiil
otelde kalmak Fiil
evde kalmak Fiil
sürekli evde oturmayı seven kimse
dışarı çıkmamak Fiil
sabahlamak Fiil
gelmemek, başka yerde kalmak.
ayak basamamak Fiil
dönmek Fiil
arkada kalmak Fiil
geride kalmak Fiil
sınıfta kalmak Fiil
icrayı durdurmak Fiil
infazı ertelemek Fiil
hükmü ertelemek Fiil
fiyatları azami düşürmek Fiil
en çok bir hafta kalmak Fiil
akşam yemeğine kalmak Fiil
konmak Fiil
dışarı çıkmamak Fiil
evde kalmak Fiil
dışarı çıkmamak Fiil
evde kalmak Fiil
limanda kalma
yataktan çıkmamak Fiil
iş yapmaya devam etmek Fiil
ortaya çıkmamak Fiil
hastanede kalma
lu odada kalmak Fiil
evde kalmak Fiil
bir hükmün uygulanmasını ertelemek Fiil
infaz erteleme kanunları İsim
kazık gibi kalmak Fiil
gerektiğinden uzun kalmamak Fiil
bir iflas dilekçesi kararının ertelenmesi
davanın ertelenmesi
tehiri icra
infazın ertelenmesi
yürütmenin durdurulması İsim, Hukuk
icranın tehiri
yürütmeyi durdurma
yürütmeyi durdurma harcı (Y.D. harcı) İsim, Hukuk
ipotek edilen şeyin borcun tahsili için satılarak paraya tahvilinin ertelenmesi İsim
çalışmaya devam etmek Fiil
çalışmayı sürdürmek Fiil
telsizde alış durumunda beklemek Fiil
kurs izlemek Fiil
işinde kalmak Fiil
birinden bir hamle önde olmak Fiil
birkaç dakika kalmak Fiil
dışarıda kalmak Fiil
geceyi dışarıda geçirmek Fiil
geç saate kadar dışarıda kalmak Fiil
geç saate kadar eve dönmemek Fiil
birşeye karışmamak Fiil
birşeyin dışında kalmak Fiil
birşeyden uzak durmak Fiil
gece kalmak Fiil
yatıya kalmak Fiil
geceyi geçirmek Fiil
yatıya kalmak Fiil
geceyi geçirmek Fiil
gece kalmak Fiil
kalma izni
kovuşturmayı ertelemek Fiil
bir yere ayrılmamak Fiil
olduğun yerde kal
kıpırdamamak Fiil
kıpırdamadan durmak Fiil
istralya yelkeni
(güçlüklere rağmen) bir işi sonuna kadar götürmek.
gece kalmak Fiil
yatıya kalmak Fiil
geceyi geçirmek Fiil
akşam yemeğine kalmak Fiil
ayrılmamak Fiil, Radyo ve Televizyon
kanal değiştirmemek Fiil, Radyo ve Televizyon
izlemeye devam etmek Fiil, Radyo ve Televizyon
dinlemeye devam etmek Fiil, Radyo ve Televizyon
belli bir radyo istasyonunu dinler halde kalmak Fiil
akşamlamak Fiil
uyumamak Fiil
yatmamak Fiil
yatağa gitmemek Fiil
uyanık kalmak Fiil
(Br) tatilde öğrenci yurdunda kalmak Fiil
geç saate kadar uyanık kalmak Fiil
geç saate kadar uyumamak Fiil
talebi karşılıyamamak Fiil
arkadaşlarla kalmak Fiil
akrabalarında kalmak Fiil
biriyle aynı yerde kalmak Fiil
kovuşturmanın durdurulması başvurusu
mahkeme kovuşturmasının durdurulması için başvuruda bulunmak Fiil
icranın tehirini talep etmek Fiil
infazın ertelenmesine maruz kalmak Fiil
tehir-i icra kararı vermek Fiil
icra kararını durdurmak Fiil
infazın ertelenmesi kararı vermek Fiil
yarına işe gelmeme izni olmak Fiil
yarın işe gelmemek için izni olmak Fiil
evden dışarı çıkamama durumunda olmak Fiil
bir otelin fiyatları hakkında bilgi edinmek Fiil
infazı erteleyebilecek karar İsim, Hukuk
bir işletmenin belkemiği İsim
bir çocuğu cezaya bırakmak Fiil
epey bir süre kalmak Fiil
yürütmenin durdurulması talebi İsim, Hukuk
yürütmenin durdurulması istemi İsim, Hukuk
kanuni takibatı durdurmak Fiil
bitince yerleşik kalan Bilgi Teknolojileri
davanın askıya alınıp ertelenmesi