stock right

  1. rüçhan hakkı (ortakların sermaye payları ile orantılı olarak yeni çıkartılacak hisse senetlerini belirli
    fiyattan öncelikle satın alabilme hakkı
  2. ortakların sermaye payları ile orantılı olarak yeni çıkartılacak hisse sene
hisse senedi satın alma hakkı