stream-of-consciousness

  1. Sıfat bilinçsel akışla, duygu ve düşüncelerin bilinçteki akışını değiştirmeden aynen olduğu gibi (yazılması/anlatılması).

    stream-of-consciousness technique: bilinçsel akışla yazı yazma sanatı.
bilinç akımı, sürekli bilinçli olaylar dizisi.