strike leader

grev elebaşısını işten kovma ya da başka türlü cezalandırma
grev elebaşısını işten kovma veya başka türlü cezalandırma