1. Fiil acı çekmek
 2. Fiil zarar görmek, zarara uğramak.
  The vines suffered from the frost. One's health suffers from overwork.
 3. Fiil tutulmak, müptelâ/duçar/mustarip olmak.
  suffer from a weak heart: kalbi zayıf olmak.
 4. Fiil cezasını çekmek.
  suffer for one's misdeeds: Yaptığı fenalıkların cezasını çekmek.
  You will
  suffer for it: Bunun cezasını çekeceksin.
 5. Fiil idam olunmak.
 6. Fiil (zarara, zayiata vb.) uğramak.
  The batallion suffered heavy losses: Tabur ağır zayiata uğradı.

  to suffer change/defeat: değişikliğe/bozguna uğramak.
 7. Fiil çekmek, katlanmak, tahammül/müsamaha etmek.
  I do not suffer fools gladly: Ahmaklara hiç tahammülüm yoktur.
 8. Fiil müsaade etmek, izin vermek, bırakmak.
  Will you suffer us to leave: Gitmemize izin verir misiniz?
cep harçlığı eksilmek Fiil
çektiği acıyı başkasına göstermemek Fiil
kefaretinıödemek Fiil
çektirmek Fiil
inletmek Fiil
ıstırap vermek Fiil
bir değişikliğe uğramak Fiil
düşmeye uğramak Fiil
hakkında gıyap kararı alınmak Fiil
değer kaybetmek Fiil
değer kaybına uğramak Fiil
kendinden bekleneni yapamama duygusu duymak Fiil
zarara uğramak Fiil
ciddi kayba uğramak Fiil
(borsa hisse senedi fiyatları) hafif düşmek Fiil
(askerlik) küçük bir başarısızlığa uğramak Fiil
frikik vermek İsim
kazaya uğramak Fiil
gölgede kalmak Fiil
avaryayı yüklenmek Fiil
zayiat vermek Fiil
zulüm çekmek Fiil
zulüm görmek Fiil
zarara uğramak Fiil
hasar görmek Fiil
zarar görmek Fiil
hasara uğramak Fiil
zarar ziyana uğramak Fiil
ölmek Fiil
çürütülmek Fiil
kendi aleyhinde gıyap kararı alınmasına boyun eğmek Fiil
mağlubiyete uğramak Fiil
mağlup olmak Fiil
yenilmek Fiil
yenilgiye uğramak Fiil
gecikmek Fiil
sefalet çekmek Fiil
mali güçlük çekmek Fiil
ceremesini çekmek Fiil
birşey yüzünden ıstırap çekmek Fiil
birşeyden mustarip olmak Fiil
birşeyin acısını çekmek Fiil
kafası şişmek Fiil
kabızlık çekmek Fiil
yüksek tansiyonu olmak Fiil
acemilik çekmek Fiil
belleğini yitirmiş olmak Fiil
hafıza kaybı çekmek Fiil
akıl hastası olmak Fiil
bakımsızlıktan kötü durumda olmak Fiil
birşeyden mustarip olmak Fiil
birşeyi çekmek Fiil
sıcak havanın etkilerini çekmek (sıcak havadan rahatsız olmak Fiil
hasretinıçekmek Fiil
savaş sonuçlarının acısını çekmek Fiil
çağdaş yaşamın gerginliğini çekmek Fiil
kıvranmak Fiil
çile çekmek Fiil
mihnet çekmek Fiil
meşakkat çekmek Fiil
cehennem hayatı yaşamak Fiil
bir kazada zarar ziyana uğramak Fiil
nakliye sırasında hasar görmek Fiil
yaralanmak Fiil
incinmek Fiil
kazada meydana gelen iç kanamaları olmak Fiil
kazada yer alan iç kanamaları olmak Fiil
kanuni takibata uğramak Fiil
kayba uğramak Fiil
zarar etmek Fiil
zarara uğramak Fiil
itibarını kaybetmek Fiil
telefat vermek Fiil
zayiat vermek Fiil
birçok ufak tefek mahrumiyet çekmek Fiil
beden acısı çekmek Fiil
bağrına taş basmak Fiil
cezaya uğramak Fiil
kalıcı hasara uğramak Fiil
zarara uğramak Fiil
zamanaşımına uğramak Fiil, Hukuk
misillemeye uğramak Fiil
birinin varlığına katlanmak Fiil
ağır yaralanmak Fiil, Tıp ve Sağlık
deniz kazasına uğramak Fiil
deniz kaza sına uğramak Fiil
ağır hasar görmek Fiil
birşey geçirmek Fiil, Tıp ve Sağlık
birşeye yakalanmak Fiil, Tıp ve Sağlık
birşeyden mustarip olmak Fiil, Tıp ve Sağlık
ana tarifeden vergi ödemek Fiil
vergi kesmek Fiil
kaynaktan vergilenmek Fiil
stopaj kesmek Fiil
avaryayı yüklemek Fiil
vebal altında kalmak Fiil
birşeyin sonuçlarına katlanmak Fiil
acısını görmek Fiil
acısını çekmek Fiil
azap çekmek Fiil
(gemi) kazaya uğramak Fiil
haksızlığa uğramak Fiil
kıvrandırmak Fiil
aptallara tahammül edememek Fiil
aptallara hiç tahammülü olmamak Fiil
kurların hafif düşmesi