1. Gramer son ek.

    -ly in kindly is a suffix.
  2. ek, sontakı, birşeyin sonuna eklenen şey.
  3. sonuna ekle(n)mek.