1. bayılmak, kendinden geçmek, şuurunu kaybetmek.
  2. üzerine baygınlık gelmek.
  3. sevinç ve heyecandan çılgına dönmek.
    The young girls swooned when they saw their favorite actor.
  4. baygınlık, bayılma, kendini kaybetme.
    to go off in a swoon = to fall into a swoon: bayılmak.