take counsel's opinion

  1. Fiil avukatın görüşünü almak
  2. Fiil hukuki görüş almak
  3. Fiil avukatına danışmak
  4. Fiil bir avukata danışmak