take the heart out of sb

  1. Fiil birini yıldırmak
  2. Fiil birinin cesaretini kırmak