tender offer

  1. İsim bir şirketin hisse senetlerini rayiç fiyat üzerinden satınalma teklifi
senetleri devralma teklifi