1. Sıfat mahcup, çekingen, utangaç.
  2. Sıfat korkak, ürkek.
çekinmek Fiil