to consider

birine ...'e kadar güvenilir
gözü tutmamak
fiyat üzerinde durmamak Fiil
bir şeyi yapmayı onur saymak Fiil
birşey yapmayı zorunlu addetmek Fiil
birşeyin yapılmasını zorunlu addetmek Fiil
birşeyi yapmayı zorunlu görmek Fiil
birşeyin yapılmasını zorunlu görmek Fiil
birşeyi yapmanın zorunlu olduğunu düşünmek Fiil
birşeyin yapılmasının zorunlu olduğunu düşünmek Fiil
bir şeyi yapmaya kendini yetkili saymak Fiil
birini birşey olarak görmek Fiil
birini birşey olarak addetmek Fiil
birini birşey olarak kabul etmek Fiil
birini birşey yapıyor olarak görmek Fiil
birini birşey yapıyor olarak addetmek Fiil
birini birşey yapıyor olarak kabul etmek Fiil
birşeyi birşey olarak görmek Fiil
birşeyi birşey olarak kabul etmek Fiil
birşeyi yapıp yapmamayı düşünmek Fiil
kendini birşey olarak görmek Fiil
kendini birşey olarak kabul etmek Fiil
kendini birşey olarak addetmek Fiil