1. işkence, eza, cefa, eziyet, azap, elem.
    to put someone to the torture: birini söyletmek için işkence etmek.
  2. işkence etme(k), eziyet etme(k), azap verme(k).
  3. biçimini bozma(k), anlamını değiştirme(k), tahrif etmek, ters anlam verme(k).
işkence yasağı İsim, Hak ve Özgürlükler
cehennem azabı
manevi işkence
birini işkenceye tabi tutmak Fiil
işkence etmek Fiil
birini işkenceye tabi tutmak Fiil
işkence suçlaması
iskence suçlaması
bir şeyi itiraf etmesi için birine işkence yapmak Fiil
birleşmiş milletler işkence ve başka zalimce , insanlık dışı ya da onur kır
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
İşkencenin ve Gayri İnsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk