bir programı yeniden gözden geçirmek Fiil
son düzeltim. İsim