trading company

  1. ticaret şirketi
  2. kârının tümünü mal ve hizmet satışlarından elde eden şirket
  3. üreticiden mal alıp satarak kazanç sağlayan şirket
  4. ticaret şirketi (kâr amacıyla ticaret yapmak için kurulmuş şirket
  5. ticaret tvi
  6. üreticiden mal alıp satarak kazanç sağlayan tv
devlet ticari işletmesi