treat exhaustively of a subject

  1. Fiil bir konuyu baştan sona ayrıntılarıyla ele almak