1. İsim tekne, yalak.
  2. İsim oluk.
  3. İsim iki dalga arasındaki çukur.
  4. İsim su hendeği.
  5. İsim
    low pressure trough ile ayni anlama gelir. alçak basınç şeridi, alçak basınçlı dar ve uzun hava sahası.
akü akümülatör kutusu
yemlik
politikacılar ve yandaşlarının kamu fonlarıyla kendilerini zenginleştirmeleri İsim
oluk vadi İsim, Coğrafya
trough ile ayni anlama gelir. alçak basınç şeridi, alçak basınçlı dar ve uzun hava sahası.
gaz haznesi: içindeki sıvının yerini gaza terkettiği gaz depolama düzeni.
alçak basınçlı dar ve uzun havaalanı
iki dalga arasındaki çukur
oluk vadi İsim, Coğrafya