1. gürültü patırtı
  2. kargaşa
  3. dağdağa
  4. telaş
  5. İsim çalkantı
kargaşalık
kargaşa
karışıklık
para piyasasındaki karmaşa
para karmaşası İsim
siyasi çalkantı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler