1. Geçişli Fiil az değer vermek/takdir etmek, (değerini) küçümsemek, kıymet vermemek, takdir etmemek.
bir düşmanı küçümsemek Fiil