upon further consideration

  1. daha dikkatli bir incelemeden sonra
  2. yeniden gözden geçirdikten sonra