1. Zarf erdemli/faziletli/namuslu/dürüst bir şekilde, doğrulukla, dürüslükle, namusluca, namusu ile.