1. İsim, Spor volleyball
beach volleyball İsim, Spor

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Altışar kişilik iki takım tarafından, meşin ... sûretiyle karşılıklı oynanan oyun