1. İsim uyan(dır)an, canlan(dır)an, ikaz eden, harekete geçiren.