1. Fiil kıpırda(ş)mak, kımılda(n)mak, kıpır kıpır oynamak, yerinde rahat duramamak.
  2. Fiil (bkz: wriggle ).
  3. Fiil kıpırdatmak, kımıldatmak, kıpır kıpır oynatmak.
  4. İsim kıpırtı, kıpırdanma, kıpırdatma.
kalabalığı yararak ilerlemek Fiil