zamanaşımını geçerli kılmak için talep etmek

  1. Fiil to plead prescription