çeldirici

  1. Adjective distracting

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Test sınavlarında sorunun cevapları arasında, yanlış ... çok yakın görünen şık