1. Sıfat distracting

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Test sınavlarında sorunun cevapları arasında, yanlış ... çok yakın görünen şık