üst ” upper surface , top . to undertake ; to jump over ; he had a knife on

  1. ~ ne almak ~den atlamak ~ de bıçak vardı ~ nde durmak ~ ne düşmek ~ nde ka