ımaginary

uydurma güçlükler çıkarmak Verb
sanal, hayalî, mevhum, gerçek olmayan.
imaginary number. Mathematics
hayali Adjective
muhayyel (outdated) Adjective
sanal sayı: karmaşık bir sayının sanal kısmı. Örneğin
a+ib deki
ib gibi. (i2 = - 1, b - 0). Noun

pure imaginary number ile ayni anlama gelir. sırf sanal sayı, gerçel kısmı sıfır olan karmaşık
sayı. a=0, b - 0 olmak üzere
a+ib sayısı.
imaginary ile ayni anlama gelir.
Noun
sanal parça, karmaşık sayının sanal kısmı.
hayali kâr
hayali kâr
hayal ürünü
sanal sayı birimi, sanal eksen üzerindeki birim uzunluk,
i = ê-1 sayısı.
hayali değer
uydurma değer
sırf sanal, gerçel kısmı sıfır olan karmaşık sayı. Noun
imaginary number ile ayni anlama gelir. sırf sanal sayı, gerçel kısmı sıfır olan karmaşık sayı.
a=0, b - 0 olmak üzere a+ib sayısı. imaginary ile ayni anlama gelir.