(be) at the end of one's tether

  1. gücünün/takatinin/tahammülünün/sabrının vb. sonunda (olmak).
canına tak demek Verb
kuvvet veya sabrının son haddinde olmak Verb
çaresizlikten kıvranmak Verb
sabrı tükenmek Verb