(data) destruction

  1. Noun, Law (verileri) imha etme