(those) present

  1. bütün hazır bulunanlar
bütün hazır bulunanlar
mevcutlar listesi
mevcut kişilerin isimleri Noun
mevcut kişilerin adları Noun
mevcut
mevcut bulunanlar
hazirun
(US) hazır bulunanlar
hazır bulunanlar Noun
sözüm meclisten dışarı