(those) present

bütün hazır bulunanlar
mevcutlar listesi
mevcut kişilerin isimleri İsim
mevcut kişilerin adları İsim
mevcut
mevcut bulunanlar
hazirun
(US) hazır bulunanlar
hazır bulunanlar İsim
sözüm meclisten dışarı