(verileri) yok etme

  1. Noun, Law (data) disposal