don't let it happen again

 1. Bir daha yapayım deme! Tekerrür etmesin!
  Do you happen to have a pen? Yanınızda kalem var mı?

  Do you happen to know? Acaba biliyor musun(uz)?
  How does it happen that … : Nasıl oluyor da …
  If anything happened to me, my wife would have enough money: Bana bir hal olursa (ölürsem) eşime yetecek kadar para var.
  I happen to know that he is not rich: Onun zengin olmadığını biliyorum (tesadüfen öğrendim).
  If he does happen to see her … : Farzı muhal onu görecek olursa …
  It so happened that: Öyle oldu ki/tesadüfen.
  These things happen: Olur böyle şeyler!
Bir daha olmasın. Sentence