great powers

  1. Proper Name, Politics-Intl. Relations Büyük Güçler
  2. Noun büyük güçler
Düvel-i Muazzama Noun
çok dayanıklı olmak Verb