how the land lies

  1. İşler nasıl?
    See/find out how the land lies: İşlerin nasıl olduğunu araştırmak, zemin yoklamak, ağzını aramak.
işlerin ne şekil alacağını görmek Verb
işlerin ne şekil alacağını bilmek
işlerin nasıl gelişeceğini görmek Verb
durumun ne olduğunu anlamak Verb