middle empire

  1. Middle Kingdom ile ayni anlama gelir. (Mısırda) Orta Krallık: 11-14'üncü hanedanların hüküm sürdüğü
    çağ (M.Ö. Middle Kingdom 2000-1785). (bkz: New Kingdom ), (bkz: Old Kingdom ).