salvation army

  1. Noun hayır kurumu, fakirler için para, giyecek vb. toplayan dinî kuruluş.