samian earth

  1. Sisam adasında bulunan ve eskiden ilâç olarak kullanılan balçık.