un convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

  1. Proper Name, Law İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi