abolish

  1. Transitive Verb yürürlükten kaldırmak, ilga/iptal etmek, feshetmek, lâğvetmek.
  2. Transitive Verb sona erdirmek, yok etmek.
hilafetin ilgası Noun, Politics-Intl. Relations
hilafetin kaldırılması Noun, Politics-Intl. Relations
idam cezasının kaldırılması Noun, Law
idamın kaldırılması Noun, Law
koruculuğun kaldırılması Noun, Politics-Intl. Relations
ilga Noun, Law
hilafetin ilgası Noun, Politics-Intl. Relations
hilafetin kaldırılması Noun, Politics-Intl. Relations
idam cezasının kaldırılması Noun, Law
idamın kaldırılması Noun, Law
koruculuğun kaldırılması Noun, Politics-Intl. Relations
bir kanunu yürürlükten kaldırmak Verb
gümrük vergilerini kaldırmak Verb
ithalat kontrolunu kaldırmak Verb
ithalat kontrolünü kaldırmak Verb
gümrük engellerini kaldırmak Verb
vizeleri kaldırmak Verb