1. Geçişli Fiil yürürlükten kaldırmak, ilga/iptal etmek, feshetmek, lâğvetmek.
  2. Geçişli Fiil sona erdirmek, yok etmek.
hilafetin ilgası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
hilafetin kaldırılması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
idam cezasının kaldırılması İsim, Hukuk
idamın kaldırılması İsim, Hukuk
koruculuğun kaldırılması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ilga İsim, Hukuk
hilafetin ilgası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
hilafetin kaldırılması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
idam cezasının kaldırılması İsim, Hukuk
idamın kaldırılması İsim, Hukuk
koruculuğun kaldırılması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir kanunu yürürlükten kaldırmak Fiil
gümrük vergilerini kaldırmak Fiil
ithalat kontrolunu kaldırmak Fiil
ithalat kontrolünü kaldırmak Fiil
gümrük engellerini kaldırmak Fiil
vizeleri kaldırmak Fiil