absolute device

  1. Information Technology salt aygıt
mutlak değer aygıtı
fakat her zaman tek kutupsallıkta bir çıktı işareti üreten bir transdüktör
büyüklük olarak girdi işareti ve eşit