absolve

  1. Transitive Verb (suç, günah, ceza vb.) bağışlamak, affetmek.
  2. Transitive Verb beraat ettirmek, aklamak.
  3. Transitive Verb (Hristiyanlıkta) günah çıkarmak.
bir sınavdan muaf tutmak Verb
sorumluluktan kurtarmak Verb